Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne
 

 

Za dva týždne som bol na tabletky namotaný aspoň tak ako na pohárik a za ďalšie dva týždne ma prepustili ako nevyliečiteľného. Vyšiel som z liečebne ako morálny víťaz, bohatší o ďalšiu závislosť, so znovuzískaným sebavedomím a s novým predssavzatím :


ZOMRIEŤ PEKNÝ
Bol som si vedomý, že splniť to nebude vôbec jednoduché, lebo nové predsavzatie sa vo svojej podstate skladalo z dvoch podpredsavzatí : byť pekný a zomrieť. Druhá časť zložitá nebola – teda v tom momente, lebo som sa najprv musel sústrediť na časť prvú, teda, byť pekný. Prehodiť poradie podpredsavzatí by, logicky, nebolo vhodné, ale rozhodne nie nemožné. Kto ma v tom čase poznal, vie, źe byť pekný bola úloha skoro nesplniteľná, no mal som výhodu, že ma vlastne nepoznal nikto. Bol som mystik (istý čas aj prognostik, statik, logistik, kybernetik, dynamik, teoretik, štatistik ale aj fajčiar a pijan), nepoznaný element, plynúci časom a priestorom, nikým neregistrovaný, teoreticky neexistujúci, a ako raz jedna žena v autobuse poznamenala : pekný debilko. A to stačilo. Prvá žena, ktorej som sa páčil! Prirodzene, okamžite som vedel, že nadišla chvíľa konať. Po niekoľkých dňoch sledovania svojej prvej lásky som zistil bydlisko aj meno a teraz som mal dostatok času pripraviť sa na oslovenie. Vo štvrtok (z dôvodu existencie Cyklického momentu návratu nebol potrebný kalendár) ráno, teda poobede, som vstal, z estetického dôvodu som sa umyl obrátený k zrkadlu chrbtom, zlhtol som svoje tabletky a zašiel som do baru na pohárik.

Tabletiek aj pohárikov bolo priveľa a z bezvedomia som sa prebral o niekoľko dní. Naháňať nejakú ženskú (aj keď som sa jej páčil) som už nevládal a celý románik som uzavrel. Predstava, že som týmto nelogickým citovým spanikárením stratil týždeň svojho, inak plného života, ktorý som mohol venovať budovaniu základov pre splnenie môjho predsavzatia, ma desila. Poučený vlastnou chybou som vyslovil vážnu, čisto filozofickú myšlienku, ktorá ihneď vzbudila všeobecnú pozornosť a uznanie:


Žena, bez ohľadu na zvolený spôsob oslovenia, ktoré zvolila, musí ostať objektom záujmu len krátky čas nutný na zjedenie potrebných tabletiek. Ostatný čas je nutné už dopredu považovať za stratený.

 
Ihneď po zverejnení tejto myšlienky som si začal aktívne dopisovať s rôznymi feministyckými organizáciami, ktoré ma najprv začali obviňovať a vyhrážať sa, ale postupne sme zistili, že nám ide o to isté – ale o tom inokedy.

comments