Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne

Cibuľa je rodu ženského. Poznal som kedysi jedného Cibuľu, ale ten svet nijako neovplyvnil a už vôbec nie mňa. Takže TÁ cibuľa, zeleninová neviestka, jedovatá smrdľavosť. Je nepochopiteľné, prečo je jej predaj stále legálny, držanie nie je protizákonné, konzumácia je štátom dokonca podporovaná. Nič nehovoriace heslá typu : „Zelenina je zdravá“ alebo „Pestuj zeleninu, posilníš mier“ sú zavádzajúce, ba škodiace, rozširujú sa ako tichý jed a do podvedomia ľudí sa dostáva filtrovaná správa : cibuľa je zelenina, zelenina je zdravá, ak budem jesť cibuľu, budem zomierať v menších bolestiach...

Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne

Nenachádzal som dôvod na žitie a cibuľa mi ho mohla vrátiť. A aj dnes som pesvedčený, že som sa nemýlil. Nikdy. Ale ako som mal prekonať strach z tej prečudesnej zeleniny? Je pravda, že som mal k dispozícii pár dobrých tabletiek, ale ako každé anticibulostikum, ma veľmi uspávali. A to radšej ani nebudem podrobne opisovať, čo sa dialo, keď som si vypil. Alkohol, samozrejme. Príbalový leták len nejasne upozorňoval na mierne komplikácie, ale nebolo tam nič o úplnej strate (seba)vedomia, pocitoch smútku a premene všetkých ľudí na nepriateľov.

Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne

 

Za dva týždne som bol na tabletky namotaný aspoň tak ako na pohárik a za ďalšie dva týždne ma prepustili ako nevyliečiteľného. Vyšiel som z liečebne ako morálny víťaz, bohatší o ďalšiu závislosť, so znovuzískaným sebavedomím a s novým predssavzatím :


ZOMRIEŤ PEKNÝ


Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Ako sa vám to stalo?


Neviem. Skutočne si nespomínam. Je to už dosť dávno a ako iste viete, moja pamäť tým tiež bola postihnutá. A nie len pamäť, aj s prostatou mám odvtedy problém. Pobolieva ma. Zle sa mi močí. O tom druhom radšej nehovorím, to som už tiež dlho neskúšal. Vlastne ani nebolo s kým.


Dobre, o tom kedy sa vám to stalo sa teda nič nedozvieme, ale môžete nám povedať niečo o príčine?

Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne

Viera pomaly umierala. Aj keď som sa všemožne o ňu staral, odmietala so mnou zdielať spoločný časopriestor. Poučený životom som ju odkopol ešte pred tým ako vydýchla naposledy. Nechcel som ostať s pocitom, že som bol opustený. Pre istotu. Bojovať sa nedalo, lebo energiu som potreboval na nachádzanie ďalších právd a niekedy aj na obedňajšie vstávanie. Vstávanie po spánku. Aj keď som sa s ňou jeden krát pokúsil uzavrieť dohodu, jednanie bolo len fiktívne, jednostranné, neprekonateľné a ešte som ho aj prespal, takže sa dalo hovoriť o fiasku.